Savez sindikata Jugoslavije i Hrvatske : (1945-1985) : kronologija : [prilozi za povijest sindikalnog pokreta] / Zdenko Radelić

RADELIĆ, Zdenko
Savez sindikata Jugoslavije i Hrvatske : (1945-1985) : kronologija : [prilozi za povijest sindikalnog pokreta] / Zdenko Radelić. - Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta : Vijeće Saveza sindikata Hrvatske : Radničke novine, 1986. - 192 str. ; 24 cm