37/38 (2013/14) [Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske]
Godina izdavanja
2015
Građa
serijska publikacija

Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske / [glavni i odgovorni urednik Vlado Mađarić]. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 1976- .. - Ilustr. ; 30 cm
Urednik se mijenja. - Naziv izdavača se mijenja. - Ne izlazi 2002-2003. - Opis prema br.28(2004). - Sažeci na više jezika. - Izlazi godišnje.
9400369624
37/38. - 2015


Damast s podvodnog lokaliteta Gnalić i srodni primjerci sačuvani u hrvatskoj / Silvija Banić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Problem restauriranja obojenih (metalnih) skulptura na otvorenom: slučaj skulpture objekt II Josipa Diminića / Sagita Mirjam Sunara. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Obnova pročelja župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama / Marijana Korunjek, Željko Trstenjak. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Prologomena o kategorizaciji spomenika kulture / Martina Juranović Tonejc, Katarina Radatović Cvitanović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Gotičke kapele s kvadratčnom apsidom na otoku Cresu / Tea Sušanj Protić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Industrijski objekti u Šibeniku / Ivo Šprljan. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Sudionici u gradnji Francuskog paviljona u Zagrebu / Rene Lisac, Bojan Baletić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom pročelju hvarske lože / Zrinka Bočina, Petra Ajduković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Nastanak Registra kulturnih dobara - povijest i sadašnjost inventariziranja kulturne baštine u Hrvatskoj / Anuška Deranja Crnokić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


O povijesti hvarske lože povodom restauracije glavnog pročelja / Anita Gamulin. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Izgradnja i preobrazbe kompleksa pavlinskog samostana i crkve sv. Marije u Lepoglavi / Petar Puhmajer. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Tvornica "Nada Dimić" u Zagrebu - povijesni pregled, problemi zaštite i mogućnosti revitalizacije / Marina Pretković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Izmještanje,restauracija i prezentacija dijelova skardonitanskog sarkofaga / ivo Glavaš, Mile Mesić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Mr. sc. Nada Paulina Duić-Kowalsky (29.V.1946.-13-VII. 2013) : in memoriam


Kameni grb biskupa Luke: povijesnoumjetnička analiza i restauratorski radovi / Krasanka Majer Jurišić, Ivan Jengić // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske - 37/38 (2013/14) / Krasanka Majer Jurišić, Ivan Jengić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Matrikula zadarske bratovštine sv. Silvestra u knjižnici Hogton (MS Typ 231) Sveučilišta Harvard / Bojan Goja. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Boško Končar (1924.-2012) : in memoriam / Anita Babin


Principi restauriranja Augustova hrama u Puli 1946. i 1947. godine / Ines Vanjak, Marko Špikić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Kamenko Klofutar (1947.-2013) : in memoriam / Drago Miletić