Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji : zbornik / [urednički odbor Ljubo Boban ... et.al.]
Ostali autori
Boban, Ljubo [urednik]
Materijalni opis
1117 str. ; 24 cm
Sadrži
Socijalne karakteristike stanovništva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugog svjetskog rata / Mira Kolar-Dimitrijević. str. 15-[34]

Ostali autoriKolar-Dimitrijević, Mira
Materijalni opisilustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Struktura i gospodarski položaj seljaštva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugoga svjetksog rata / Marijan Maticka. str. 35-[46]

AutorMaticka, Marijan
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sindikalni pokret u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uoči rata / Bosiljka Janjatović. str. 47-55

AutorJanjatović, Bosiljka
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Bilješke o radu Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske u Zagrebu od 1942. do 1943. i Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku od 1943. do 1944. / Anka Berus. str. 56-[74]

AutorBerus, Anka
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Neka obilježja osloodilačkog rata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945 / Fabijan Trgo. str. 75-[79]

AutorTrgo, Fabijan
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Značajnija dejstva jedinica NOV i POH u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od sredine 1943. do oslobođenja / Vlado Matetić. str. 80-97

AutorMatetić, Vlado
Jezikhrvatski
Građapregledni članak
 
Karakteristike oružane borbe u Zagrebačkoj oblasti / Vlado Bulat. str. 98-119

AutorBulat, Rade
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O Drugoj operativnoj zoni Narodnooslobodilkačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske / Marko Belinić. str. 120-[136]

AutorBelinić, Marko
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Osnivanje i razvoj oružanih jedinica Narodnooslobodilačke vojske severozapadne Hrvatske 1941-1945. / Sekula Joksimović. str. 137-[159]

AutorJoksimović, Sekula
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Formiranje i razvoj partizanskih vojnih formacija na području Hrvatskog zagorja, Podravine, Kalnika i Moslavine u toku NOR-a 1941-1945. / Ivan Antonovski. str. 160-183

AutorAntonovski, Ivan
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Otpor u okupiranim gradovima sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945. / Slavko Vukčević. str. 184-193

AutorVukčević, Slavko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Diverzije i sabotaže na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945 / Ljubomir Bošnjak. str. 194-[210]

AutorBošnjak, Ljubomir
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Idejno-politički i partijski rad u jedinicama NOV i POJ / Nikola Ladišić. str. 211-216

AutorLadišić, Nikola
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sadejstvo VI slavonskog i X zagrebačkog korpusa u NOR-u / Mate Jerković. str. 217-236

AutorJerković, Mate
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Osnivanje JNOF-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj / Slobodan Žarić. str. 236-257

AutorŽarić, Slobodan
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Veze i suradnja Hrvatskog zagorja i Slovenije u narodnooslobodilačkoj borbi / Gabrijel Vragović. str. 237-245

AutorVragović, Gabrijel
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Proces polarizacije stanovništva i porast uticaja NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945. / Mirko Gutić. str. 258-[271]

AutorGutić, Mirko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O političkim previranjima u redovima pristaša Hrvatske seljačke stranke 1943. god. na području sjeverozapadne Hrvatske / Mile Konjević. str. 273-[283]

AutorKonjević, Mile
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
NOB u istočnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske / Pavle Gregorić. str. 284-293

AutorGregorić, Pavle
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Neke karakterisitke narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu 1941-1945. godine / Narcisa Lengel-Krizman. str. 294-297

AutorLengel-Krizman, Narcisa
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Okrug Varaždin 1940. i 1941. godine / Josip Hrnčević. str. 298-320

AutorHrnčević, Josip
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Osnivanje i djelovanje Prvog zagorskog partizanskog odjela / Pavle Žukina. str. 321-338

AutorŽukina, Pavle
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Hrvatsko zagorje u NOB-u 1943-1945. / Ivica Gretić. str. 339-[350]

AutorGretić, Ivica
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Dolazak partizanske čete iz Žumberka u sjeverozapadnu Hrvatsku (Kalnik) / Izidor Štrok. str. 351-365

AutorŠtrok, Izidor
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Razvoj i djelatnosti političkih organizacija NOP-a i organa narodne vlasti na području Ivanca 1941-1945. / Josip Bogožalec. str. 366-[387]

AutorBogožalec, Josip
NapomenaBibliografske bilješke: str. [387].
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Razvoj revolucionarnog i narodnooslobodilačkog pokreta u Sesvetsko-zelinskom prigorju / Franjo Antolković, Mato Benički, Marijan Kos. str. 389-412

AutorAntolković, Franjo
Ostali autoriBenički, Mato
Kos, Marijan
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Bivši kotar Dugo Selo u narodnooslobodilačkoj borbi / Đuro Ban Mile. str. 413-[436]

AutorBan Mile, Đuro
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Zagrebački partizanski odred / Pero Popović. str. 437-[453]

AutorPopović, Pero
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O povezivanju Siska i dijela Posavine s Moslavinom u toku NOR-a / Franjo Smolčić. str. 454-[472]

AutorSmolčić, Franjo
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Kratak prikaz NOB-a u Moslavini / Vukašin Karanović. str. 473-[485]

AutorKaranović, Vukašin
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Obilježja NOB-a u Moslavini / Franko Mirošević. str. 486-[494]

AutorMirošević, Franko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O nastanku, razvoju i borbama Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe u 1941. godini / Đuka Prilika, Gabrijel Santo. str. 495-[505]

AutorPrilika, Đuka
Ostali autoriSanto, Gabrijel
Napomenailustr.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Narodnooslobodilački pokret u okrugu Bjelovar 1942. / Ivan Božičević. str. 506-[526]

AutorBožičević, Ivan, političar
Materijalni opisilustr.
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Organizaciono stanje i rad partijske organizacije okruga Čazma u 1942. godini / Dušan Čalić. str. 527-535

AutorČalić, Dušan
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sjećanja na razvitak NOB-a u kotaru Novi Marof 1943-1944. / Josip Bahorić. str. 536-[541]

AutorBahorić, Josip
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Međimurci na Kalniku / Vladimir Kapun. str. 542-565

AutorKapun, Vladimir
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Život i rad u oslobođenoj Koprivnici [7. XI 1943-9. II.1944.] / Ante Dobrila. str. 566-[586]

AutorDobrila-Pepo, Ante
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Borbeni put i život Druge brigade II operativne zone od njenog osnivanja 21. IX 1943. do 19. I 1944. / Nikola S. Kličković. str. 587-603

AutorKličković, Nikola S.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Crtice iz historije Komunističke partije Jugoslavije [Novigrad Podravski i njegova okolica] / Rudolf Filipčić. str. 604-[609]

AutorFilipčić, Rudolf
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O djelatnosti komunista i antifašista u garnizonima NDH (Križevci, Bjelovar, Petrinja, Zagreb, Varaždin) 1942-1943. / Vjekoslav Smeh. str. 610-624

AutorSmeh, Vjekoslav
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Stvaranje i razvoj nove revolucionarne narodne vlasti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u uvjetima NOB-a / Đuka Hrženjak. str. 625-[646]

AutorHrženjak, Đuro
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Razvoj i karakter narodne vlasti na području sjeverozapadne Hrvatske do Prvog zasjedanja AVNOJ-a / Pero Nasakanda. st. 647-[669]

AutorNasakanda, Pero
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Prilog proučavanju narodne vlasti na području Zagebačke oblasti u toku rata / Dušan Korać. str. 670-[677]

AutorKorać, Dušan, povjesničar
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Prilog proučavanju rada i uvjeta rada narodne vlasti na području Okružnog narodnooslobodilačkog odbora Varaždin u periodu 1944-1945. / Mirko Androić. str. 678-[690]

AutorAndroić, Mirko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Vojnopozadinski organi i ustanove u Hrvatskom zagorju za vrijeme narodnooslobodilačke borbe / Josip Špiranec Pintar. str. 691-704

AutorŠpiranec Pintar, Josip
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Omladinski pokret na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945. / Petar Kačavenda. str. 705-[722]

AutorKačavenda, Petar
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Pregled razvoja i djelovanja SKOJ-a i USAOH-a u kotaru Varaždin 1941-1945. / Ivanka Štager. str. 723-727

AutorŠtager, Ivanka
NapomenaBibliografija: str. 727.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O sudjelovanju žena sjeverozapadne Hrvatske u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji / Marija Sentić. str. 728-[739]

AutorSentić, Marija
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
O obaveštajnoj službi i sistemu sigurnosti NOP-a na području severozapadne Hrvatske u NOR-u 1941-1945. = Milan Obradović. str. 740-[762]

AutorObradović, Milan
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Razvoj i djelatnost obavještajne službe Druge operativne zone NOV i POH u preiodu 1942-1944. / Danilo Livada Dane. str.763-[794]

AutorLivada Dane, Danilo
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Teritorijalna obavještajna služba i Odjeljenje zaštite naroda (OZN) Zagrebačke oblasti u NOR-u od jeseni 1943. do proljeća 1945. godine s osvrtom na grad Zagreb (fragmenti) / Nikola Brezović Prebeg. str. 795-823

AutorBrezović Prebeg, Nikola
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Logor Lepoglava / Mirko Peršen. str. 824-[839]

AutorPeršen, Mirko
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sećanje na robiju u Lepoglavi / Radivoj Davidović. str. 840-[855]

AutorDavidović, Radivoje
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sjećanje na ustaški logor u Lepoglavi 1941. godine / Vlado Mađarić. str. 856-[868]

AutorMađarić, Vlado
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Koncentracioni logor "Danica" / Franjo Horvatić. str. 869-[884]

AutorHorvatić, Franjo
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sabirni logori i dječja sabirališta na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1942. / Narcisa Lengel-Krizman. str. 884-898

AutorLengel-Krizman, Narcisa
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Okupatorski zatvori u Čakovcu / Vladimir Kapun. str. 899-918

AutorKapun, Vladimir
NapomenaBiješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sanitetska služba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda na teritoriju Zagrebačke oblasti 1941-1945. / Ivan Kralj. str.919-[939]

AutorKralj, Ivan, liječnik
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sanitetska služba u Zagorskom partizanskom odredu (1944-1945) / Ivo Padovan. str. 940-[944]

AutorPadovan, Ivo, liječnik
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Pripreme za kongres farmaceuta NOVJ na području Okružnog NO za Moslavinu i u X korpusu / Hrvoje Tartalja. str. 945-951

AutorTartalja, Hrvoje
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Sjećanja na zbjeg u Mađarskoj / Stjepan Novak. str. 952-[956]

AutorNovak, Stjepan
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Razvoj školstva i prosvjete na oslobođenom području Zagrebačke oblasti / Mihajlo Ogrizović. str. 957-968

AutorOgrizović, Mihajlo
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Neki oblici propragandne i kulturne djelatnosti na području okruga Bjelovar u toku NOB-a / Slavko Kuhar Zoran. str. 969-[973]

AutorKuhar Zoran, Slavko
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Političko-propagandna djelatnost Partije na području Okružnog komiteta KPH Varaždin 1941-1945. / Deneš Vajs. str. 974-[979]

AutorVajs, Deneš
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Moralna svojstva boraca sjeverozapadne Hrvatske u NOR-u i socijalističkoj revoluciji / Milan M. Miladinović. str. 980-[998]

AutorMiladinović, Milan M.
NapomenaBilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Arhivska građa za povijest radničko pokreta i kPJ u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1919-1941. / Josipa Paver. str. 999-1006

AutorPaver, Josipa Bosiljka
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Arhivska građa o NOB-u na području sjeverozapadne Hrvatske / Ljiljana Modrić, Ana Feldman. str. 1007-[1111]

AutorModrić, Ljiljana
Ostali autoriFeldman, Ana
Jezikhrvatski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Severozapadna Hrvatska 1941-1944. u svetlosti nemačke arhivske građe / Antun Miletić. str. 1012-1024

AutorMiletić, Antun
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
 
Nemačka eksploatacija materijalnog bogatstva severozapadne Hrvatske u periodu 1941-1945. / Nikola Živković. str. 1025-[1036]

AutorŽivković, Nikola, povjesničar
Jeziksrpski
Građaizlaganje sa znanstvenog skupa
Jezik
hrvatski; srpski; srpski; srpski; srpski; srpski; srpski; srpski; srpski
Građa
Knjigaknjiga

SJEVEROZAPADNA Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji : zbornik / [urednički odbor Ljubo Boban ... et.al.]. - Varaždin : Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik ; Zagreb : Institut za historiju radničkog pokreta, 1976. - 1117 str. ; 24 cm


Bivši kotar Dugo Selo u narodnooslobodilačkoj borbi / Đuro Ban Mile


Okupatorski zatvori u Čakovcu / Vladimir Kapun
Biješke uz tekst.


Neki oblici propragandne i kulturne djelatnosti na području okruga Bjelovar u toku NOB-a / Slavko Kuhar Zoran


Sindikalni pokret u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uoči rata / Bosiljka Janjatović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Struktura i gospodarski položaj seljaštva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugoga svjetksog rata / Marijan Maticka


O Drugoj operativnoj zoni Narodnooslobodilkačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske / Marko Belinić


Socijalne karakteristike stanovništva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugog svjetskog rata / Mira Kolar-Dimitrijević. - : ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Osnivanje JNOF-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj / Slobodan Žarić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Veze i suradnja Hrvatskog zagorja i Slovenije u narodnooslobodilačkoj borbi / Gabrijel Vragović


Dolazak partizanske čete iz Žumberka u sjeverozapadnu Hrvatsku (Kalnik) / Izidor Štrok
Bilješke uz tekst.


Razvoj revolucionarnog i narodnooslobodilačkog pokreta u Sesvetsko-zelinskom prigorju / Franjo Antolković, Mato Benički, Marijan Kos
Bibliografske bilješke uz tekst.


O sudjelovanju žena sjeverozapadne Hrvatske u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji / Marija Sentić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Razvoj i karakter narodne vlasti na području sjeverozapadne Hrvatske do Prvog zasjedanja AVNOJ-a / Pero Nasakanda
Bibliografske bilješke uz tekst.


Stvaranje i razvoj nove revolucionarne narodne vlasti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u uvjetima NOB-a / Đuka Hrženjak
Bibliografske bilješke uz tekst.


Prilog proučavanju narodne vlasti na području Zagebačke oblasti u toku rata / Dušan Korać
Bibliografske bilješke uz tekst.


Pripreme za kongres farmaceuta NOVJ na području Okružnog NO za Moslavinu i u X korpusu / Hrvoje Tartalja
Bibliografske bilješke uz tekst.


Razvoj školstva i prosvjete na oslobođenom području Zagrebačke oblasti / Mihajlo Ogrizović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Moralna svojstva boraca sjeverozapadne Hrvatske u NOR-u i socijalističkoj revoluciji / Milan M. Miladinović
Bilješke uz tekst.


Koncentracioni logor "Danica" / Franjo Horvatić
Bilješke uz tekst.


Vojnopozadinski organi i ustanove u Hrvatskom zagorju za vrijeme narodnooslobodilačke borbe / Josip Špiranec Pintar


Sadejstvo VI slavonskog i X zagrebačkog korpusa u NOR-u / Mate Jerković
Bibliografske bilješke uz tekst.


Crtice iz historije Komunističke partije Jugoslavije [Novigrad Podravski i njegova okolica] / Rudolf Filipčić


Međimurci na Kalniku / Vladimir Kapun
Bibliografske bilješke uz tekst.


Zagrebački partizanski odred / Pero Popović


Kratak prikaz NOB-a u Moslavini / Vukašin Karanović


Obilježja NOB-a u Moslavini / Franko Mirošević
Bibliografske bilješke uz tekst.


Sećanje na robiju u Lepoglavi / Radivoj Davidović


Logor Lepoglava / Mirko Peršen


Sjećanja na zbjeg u Mađarskoj / Stjepan Novak


Arhivska građa o NOB-u na području sjeverozapadne Hrvatske / Ljiljana Modrić, Ana Feldman


O povezivanju Siska i dijela Posavine s Moslavinom u toku NOR-a / Franjo Smolčić


Karakteristike oružane borbe u Zagrebačkoj oblasti / Vlado Bulat


Idejno-politički i partijski rad u jedinicama NOV i POJ / Nikola Ladišić


Osnivanje i djelovanje Prvog zagorskog partizanskog odjela / Pavle Žukina


NOB u istočnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske / Pavle Gregorić


Život i rad u oslobođenoj Koprivnici [7. XI 1943-9. II.1944.] / Ante Dobrila
Bibliografske bilješke uz tekst.


Borbeni put i život Druge brigade II operativne zone od njenog osnivanja 21. IX 1943. do 19. I 1944. / Nikola S. Kličković


Arhivska građa za povijest radničko pokreta i kPJ u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1919-1941. / Josipa Paver


Okrug Varaždin 1940. i 1941. godine / Josip Hrnčević
Bibliografske bilješke uz tekst.


Sabirni logori i dječja sabirališta na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1942. / Narcisa Lengel-Krizman
Bilješke uz tekst.


Razvoj i djelatnosti političkih organizacija NOP-a i organa narodne vlasti na području Ivanca 1941-1945. / Josip Bogožalec
Bibliografske bilješke: str. [387].


Severozapadna Hrvatska 1941-1944. u svetlosti nemačke arhivske građe / Antun Miletić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Sanitetska služba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda na teritoriju Zagrebačke oblasti 1941-1945. / Ivan Kralj
Bibliografske bilješke uz tekst.


Formiranje i razvoj partizanskih vojnih formacija na području Hrvatskog zagorja, Podravine, Kalnika i Moslavine u toku NOR-a 1941-1945. / Ivan Antonovski
Bibliografske bilješke uz tekst.


Diverzije i sabotaže na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945 / Ljubomir Bošnjak
Bibliografske bilješke uz tekst.


Pregled razvoja i djelovanja SKOJ-a i USAOH-a u kotaru Varaždin 1941-1945. / Ivanka Štager
Bibliografija: str. 727.


Neke karakterisitke narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu 1941-1945. godine / Narcisa Lengel-Krizman
Bibliografske bilješke uz tekst.


Političko-propagandna djelatnost Partije na području Okružnog komiteta KPH Varaždin 1941-1945. / Deneš Vajs


Osnivanje i razvoj oružanih jedinica Narodnooslobodilačke vojske severozapadne Hrvatske 1941-1945. / Sekula Joksimović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Proces polarizacije stanovništva i porast uticaja NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945. / Mirko Gutić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Omladinski pokret na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945. / Petar Kačavenda
Bibliografske bilješke uz tekst.


O nastanku, razvoju i borbama Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe u 1941. godini / Đuka Prilika, Gabrijel Santo
ilustr.


Nemačka eksploatacija materijalnog bogatstva severozapadne Hrvatske u periodu 1941-1945. / Nikola Živković


Neka obilježja osloodilačkog rata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945 / Fabijan Trgo


O obaveštajnoj službi i sistemu sigurnosti NOP-a na području severozapadne Hrvatske u NOR-u 1941-1945. = Milan Obradović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Sjećanje na ustaški logor u Lepoglavi 1941. godine / Vlado Mađarić


Otpor u okupiranim gradovima sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945. / Slavko Vukčević
Bibliografske bilješke uz tekst.


Narodnooslobodilački pokret u okrugu Bjelovar 1942. / Ivan Božičević. - : ilustr.


Razvoj i djelatnost obavještajne službe Druge operativne zone NOV i POH u preiodu 1942-1944. / Danilo Livada Dane
Bilješke uz tekst.


Organizaciono stanje i rad partijske organizacije okruga Čazma u 1942. godini / Dušan Čalić
Bibliografske bilješke uz tekst.


O djelatnosti komunista i antifašista u garnizonima NDH (Križevci, Bjelovar, Petrinja, Zagreb, Varaždin) 1942-1943. / Vjekoslav Smeh


Bilješke o radu Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske u Zagrebu od 1942. do 1943. i Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku od 1943. do 1944. / Anka Berus


Teritorijalna obavještajna služba i Odjeljenje zaštite naroda (OZN) Zagrebačke oblasti u NOR-u od jeseni 1943. do proljeća 1945. godine s osvrtom na grad Zagreb (fragmenti) / Nikola Brezović Prebeg
Bilješke uz tekst.


Značajnija dejstva jedinica NOV i POH u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od sredine 1943. do oslobođenja / Vlado Matetić


Hrvatsko zagorje u NOB-u 1943-1945. / Ivica Gretić


Sjećanja na razvitak NOB-a u kotaru Novi Marof 1943-1944. / Josip Bahorić


O političkim previranjima u redovima pristaša Hrvatske seljačke stranke 1943. god. na području sjeverozapadne Hrvatske / Mile Konjević
Bibliografske bilješke uz tekst.


Sanitetska služba u Zagorskom partizanskom odredu (1944-1945) / Ivo Padovan


Prilog proučavanju rada i uvjeta rada narodne vlasti na području Okružnog narodnooslobodilačkog odbora Varaždin u periodu 1944-1945. / Mirko Androić
Bibliografske bilješke uz tekst.