KAKO prepoznati umetnost / Vuk Karadžić. - Beograd : Vuk Karadžić, <19-->- .. - ; 20 cm
Nenumerirana nakladnička cjelina.